IT मा जोब गर्न मन छ तर बिज्नेस डिग्री छ

KurakaniCategory: SuggestionIT मा जोब गर्न मन छ तर बिज्नेस डिग्री छ
G. Kumar asked 5 months ago

३ बर्ष भयो नेपाल देखी शिकागो आएको, सुरुको ५-६ महिना ईण्डियनको गस स्तेशनमा मर्निङ शिफ्त अनी पेपरवोर्क गरियो तर तलब भने जस्तो नभएसी त्याक्सी चलाऊन थाले तर ट्याक्सी पनि अब ओरालो लागेर भिर बाट खस्ला जस्तै छ। IT मा जोब गर्न मन छ तर बिज्नेस डिग्री छ। कम्युतर मा अली अली माईक्रोसफ्ट अफिस सम्म चलाऊन आउछ तर प्रोग्रामिङ सम्भन्दी केही क्नोव्लेज छैन। ma जस्ता लाई कुनै कोन्सुल्तेन्सी अथवा, कोन्सुल्तन्सी जोइन गर्न भन्दा पहिले प्रोग्रामिङ सम्बन्धी एन्त्री लेवेल इन्त्रोदुक्सन दिने कोही हुनुहुन्छ भने सहयोग गर्नु पर्‍यो। यो जाबो ट्याक्सी चलाएर परिवार पाल्न अब मुस्किल भयो।
९-१० दिनको सामान्य १ घण्टा कम्प्युतर प्रोग्रामिङ कोचिङ दिनु हुने लाई म पे गर्न पनि तयार छु।

Your Answer

11 + 14 =

[snax_content]